Uw steun is hard nodig

Enkele jaren geleden heeft het Willibrordusorgel een aantal belangrijke deelrestauraties ondergaan. De enorme kosten die met deze uitgebreide restauratie gepaard gingen, werden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd. Een ander deel werd door geldwerving gefinancierd. Heel belangrijk is de inzet van enkele vrijwilligers en de vele trouwe donateurs van de Stichting Willibrordusorgel geweest.

Maar de restauratie is nog niet geheel af: de speeltafel is aan restauratie toe en ook het derde klavier en zijn registers moet nog worden herzien. Met de speeltafel zal, naar verwachting, eind van dit jaar worden begonnen. Daarbij hebben wij uw ondersteuning nodig.

Geef u daarom op als donateur bij Stichting Willibrordusorgel, antwoordnummer 1862, 2000 WC  Haarlem en maak jaarlijks minimaal € 15,- over op bankrekening NL25INGB0003733100 t.n.v. penningmeester Stichting Willibrordusorgel.

Jaarlijks organiseert de Stichting een exclusief voor donateurs toegankelijk evenement waarbij het orgel en zijn repertoire centraal staat.

Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Stichting Willibrordusorgel heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) als culturele instelling, waardoor een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, met een multiplier van 125 %. Dit betekent dat een gift van € 100,- bij een belastingtarief van 52 %, de gever slechts netto € 35,- kost; bij een belastingtarief van 42 % is dat netto € 47,-.

Wanneer men zich verbindt om 5 jaar lang een gift te geven, is die gift zelfs altijd aftrekbaar, omdat de drempel dan niet wordt toegepast. Die drempel houdt in dat giften pas aftrekbaar zijn, wanneer ze 1 % van het zogenaamde ‘Verzamelinkomen’ overschrijden.

Wilt u hierover meer informatie ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@willibrordusorgel.nl. Binnenkort verschijnt op deze pagina een set formulieren waarmee makkelijk een ‘5-jarige lijfrente-gift’ gedaan kan worden.

Financiële steun

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer:

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem

Bisdom Haarlem - Amsterdam

Adema’s Kerkorgelbouw