Een magnifiek orgel met toekomst

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (ook wel de Nieuwe Bavo genoemd).

Zaterdagmiddagconcerten

In 2016 vindt voor de 43ste maal de wekelijkse serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel plaats in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem, klik hier voor het programma. De concerten beginnen om 15 uur en zijn vrij toegankelijk.

Willibrordusorgel weer in gebruik

Dit jaar zal het monumentale Willibrordusorgel weer voluit kunnen klinken in een gerestaureerde kathedraal tijdens de 43ste serie Zaterdagmiddagconcerten. Voor en na afloop van de concerten kunnen ook de nieuwe glas-in-loodramen van Jan Dibbets in het schip van de kathedraal worden bezichtigd.

De reeks wekelijkse concerten start op de 1ste zaterdag van mei, 7 mei, en wordt voortgezet tot en met de laatste zaterdag van september, 24 september. Voor het volledige programma, klik hier.

De flyer met het programma en meer informatie kunt u hier als pdf-document downloaden (± 500 KB).

Persbericht

Het persbericht over deze Zaterdagmiddagconcerten kunt u hier (als pdf) downloaden. Neem contact op als u eventuele vragen of opmerkingen heeft.