Een magnifiek orgel met toekomst

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (ook wel de Nieuwe Bavo genoemd).

Zaterdagmiddagconcerten

De 47ste serie Zaterdagmiddagconcerten vindt plaats als sterk ingekorte reeks. In de serie van dit jaar zal bijzondere aandacht worden geschonken aan Louis Vierne en Charles Tournemire die beiden 150 jaar geleden werden geboren. Het Willibrordusorgel leent zich bijzonder voor de uitvoering van de werken van deze twee componisten.

In verband met de corona-crisis publiceren we de agenda voor 2020 onder het grootst mogelijke voorbehoud. Vooralsnog is het eerste concert van de serie op 4 juli om 16 uur. Controleert u in de laatste week van mei op deze website of er wijzigingen zijn of kijk op facebook.com/koepelkathedraal.

Met ingang van dit jaar zullen de Zaterdagmiddagconcerten een uur later aanvangen dan tot nu toe gebruikelijk, dus om 16 uur. Dit is in verband met de ruimere openingstijden van de kathedraal voor bezoek.

Reserveren

Ook zijn er door de overheid gestelde voorwaarden waaraan we als organisatoren moeten voldoen. De belangrijkste is dat u tevoren moet reserveren.

De reservering kan op drie manieren:

1. Online op de website koepelkathedraal.nl
2. Door het zenden van een e-mail aan concerten@rkbavo.nl
3. Telefonisch op nummer 06-82887803 van de reserveringslijn

Bij reservering per e-mail en telefonisch dient u de volgende gegevens te verstrekken (liefst in deze volgorde):
– uw naam
– het aantal plaatsen dat u reserveert
– de datum van het concert dat u wilt bezoeken
– uw telefoonnummer

Wat betreft het plaatsnemen in de kathedraal dient u zich te houden aan de aanwijzingen van de gastvrouwen en gastheren.

Klik hier voor het gehele programma

Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd. Nadere gegevens zijn te vinden op www.rkbavo.nl.

De flyer met het programma en meer informatie kunt u hier downloaden (pdf, ±1MB).