Stichting

Wie zijn wij 

Het Willibordusorgel dankt zijn naam aan de Sint Willibrorduskerk buiten de Veste in Amsterdam waarvoor het in 1923 door firma Adema gebouwd werd. Eind jaren zestig van de vorige eeuw werd duidelijk dat de Sint Willibrorduskerk zou worden gesloopt. Om te voorkomen dat het orgel verloren zou gaan is in 1969 de Stichting Willibrordusorgel in het leven geroepen. In 1971 heeft het orgel een nieuwe plaats gevonden in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo in Haarlem (ook wel de Nieuwe Bavo genoemd).

Wat willen wij bereiken

De belangrijkste doelstellingen van de stichting Willibrordusorgel zijn:

  • Het zorgen voor het behoud en het goed gebruik van het Willibrordusorgel;
  • Het (doen) organiseren van concerten waarbij het Willibrordusorgel wordt bespeeld.

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Prof. Dr. Karel Davids, voorzitter
  • Bert Windt, secretaris
  • Nico Verloop RA, penningmeester
  • Prof. dr. Frans van Ittersum
  • Stephan van de Wijgert

De bestuursleden ontvangen geen enkele bezoldiging van de stichting.

Jaarverslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Klik op de links om ze te openen als pdf-bestand in een nieuw venster.

Download hier het jaarverslag van 2020.
Download hier het jaarverslag van 2019.
Download hier het jaarverslag van 2018.
Download hier het jaarverslag van 2017.
Download hier
 het jaarverslag van 2016.
Download hier
 het jaarverslag van 2015.
Download hier
 het jaarverslag van 2014.
Download hier
 het jaarverslag van 2013.
Download hier het jaarverslag van 2012.